info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83

MÜQAVİLƏ HÜQUQU

blog

MÜQAVİLƏ HÜQUQU

  • Müqavilələrin bağlanması anında danışıqlarda iştirak etmək ;
  • Xarici iqtisadi və yerli müqavilələrin hazırlanması, tərtib edilməsi, hüquqi təhlili və müşayiətini həyata keçirmək ;
  • Müqavilələrin bağlanması, icrası, müqaviləyə dəyişikliklər edilməsi və müqaviləyə xitam verilməsi ilə bağlı mübahisələrin tənzimlənməsi ;
  • Müqavilə hüququ üzrə müxtəlif məsləhətlərin verilməsi ;