info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83

İNTELEKTUAL MÜLKİYYƏT, PATENT VƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA HÜQUQ SAHƏSİ

blog

İNTELEKTUAL MÜLKİYYƏT, PATENT VƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA HÜQUQ SAHƏSİ

  • Əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ;
  • Sertifikatlaşdırma və patent üzrə hüquqi xidmətlər ;
  • Ticarət markaları;
  • Reputasiya və işgüzar nüfuzun müdafiəsi;
  • Müəlliflik və əlaqəli hüquqlar;
  • Patentin qeydiyyata alınması və hüquqi müdafiə tədbirləri;
  • Əmtəə nişanına, Faydalı modelə, İxtiraya, Sənaye nümunəsinə patent alınması ilə bağlı hüquqi xidmətlər ;