info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83

ƏMƏK HÜQUQU

blog

ƏMƏK HÜQUQU

  • Əmək müqavilələrinin hazırlanması;
  • İşçilərin sosial sığorta ödəmələri;
  • Əmrlərin reyestri və onların hazırlanması;
  • İşdən azad edilmələr; məzuniyyət və istirahət vaxtları ilə bağlı mübahisələr;
  • Sığorta və digər sosial ödəmələr ilə bağlı münasibətlərin hüquqa uyğun tənzimlənməsi;
  • İş yerində ayrıseçkilik halları;
  • Digər əmək mübahisələri;