info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN QEYDİYYATI

blog

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN QEYDİYYATI

Prime Line müştərilərinə mülkiyyət formalarından aslı olmayaraq bütün şirkətlərin, müəssisələrin, kompaniyaların – kommersiya və qeyri kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğvi, birləşməsi, bölünməsi, ayrılması və gələcək fəaliyyətin hüquqi konsaltinqi proseslərinin həyata keçirilməsi üçün öz xidmətlərini təklif edir. 

  • Təsis sənədlərinə dəyişikliklərin əlavə edilməsi və onların qeydiyyatı (keçmə, bağışlama, alqı-satqı, payın verilməsi, təsisçilərin dəyişməsi, ünvanın dəyişdirilməsi və s.)müəssisələrin yenidən təşkili və bunlara dair məsləhətlərin verilməsi ;
  • Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən fiziki şəxslərin qeydiyyatı ;
  • Şirkətlərin yenidən təşkil edilməsi ;
  • Yerli və ya Xarici hüquqi şəxslərin, filialların, nümayəndəliklərin qeydiyyatı üzrə xidmətlər ;
  • Şirkətlərin, müəssisələrin, hazır bizneslərin alqı – satqısı ;
  • Xüsusi icazələrin (lisenziyaların) əldə edilməsi ;
  • Daxili korporativ (əmr sərəncam) və təsis sənədlərinin (nizamnamələrin, əsasnamələrin) hazırlanması;
  • Aksiyaların əldə edilməsi və satılmasının hüquqi müşaiyəti;
  • Sahibkar və menecer arasında mübahisələrin nizamlanması;
  • Cəmiyyətin idarə olunmasında səhmdarlara öz hüquqlarının izah olunması;