info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83

MİQRASİYA HÜQUQU

blog

MİQRASİYA HÜQUQU

  • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasındakı hüquqlarının qorunması ;
  • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və daimi yaşamaları üzrə sənədlərin tərtib edilməsi hazırlanması (fərdi icazə, müvəqqəti yaşama, immiqrant statusunun) ;
  • Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına bərpası, vətəndaşlığına qəbulu, vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyən edilməsi və vətəndaşlığından çıxma ilə əlaqədar tələb olunan sənədlərin tərtib olunması ;
  • Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması ilə əlaqədar tələb olunan sənədlərin tərtib olunması ;
  • Əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusunu əldə etmələri ilə əlaqədar tələb olunan sənədlərin tərtib olunması ;
  • Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqlarının qorunması ;
  • Miqrasiya məsələlərinin tənzimlənməsi sahəsinə dair məsləhətlərin verilməsi ;