info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83

MALİYYƏ, VALYUTA, VERGİ VƏ GÖMRÜK HÜQUQU

blog

MALİYYƏ, VALYUTA, VERGİ VƏ GÖMRÜK HÜQUQU

  • Gömrük qanunvericiliyinə dair məsləhətlərin verilməsi;
  • Valyuta tənzimlənməsi sahəsinə dair məsləhətlərin verilməsi ;
  • Vergi orqanlarının çıxardığı qərarların və hərəkətlərin hüquqi ekspertizası ;
  • Vergi yoxlamaları olan zaman təşkilatların maraqlarının təmsil edilməsi, vergi yoxlama aktlarına etirazların hazırlanması və vergiödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsindən şikayət verilməsi ;
  • Vergi mübahisələrinin məhkəmə/məhkəmədən xaric qaydada nizamlanması ;
  • Vergi mübahisələrinin məhkəmədə həlli (vergi orqanların aktlarının qeyri-qanuni sayılması və ləğvi), artıq ödənilmiş vergi məbləğlərinin və tutulmaqların qaytarılması ;
  • Artıq ödənilmiş/alınmış vergi və rüsumların geri qaytarılması. Ixrac ƏDV-nin geri qaytarılması ;