info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83

İDDİA TƏLƏBLƏRİ

blog

İDDİA TƏLƏBLƏRİ

  • Təşkilatların məhkəmədə, apellyasiya və kassasiya məhkəmələrində maraqların təmsil edilməsi ;
  • Müxtəlif dövlət orqanlarına ünvanlanan ərizə, müraciət və şikayətlərin tərtib olunması və məsləhətlərin verilməsi, mübahisələrin tənzimlənməsi ;
  • Prosessual sənədlərin hazırlanması (şikayətlərin, şikayətlərə cavabların, iddia ərizələrinin, iddia ərizələrinə rəylərin, vəsatətlərin, xahiş ərizələrinin, izahların və s.) ;
  • Debitor borcları, vergi mübahisələri, korporativ hüquqların, əmlak hüquqlarının, icarə hüquqlarının qorunması və s. işlərə dair bütün məhkəmə instansiyalarında təmsilçilik ;
  • Yük daşınması zamanı nəqliyyat (daşınma) mübahisələri ;
  • Vergi təftişi və digər dövlət idarəetmə və nəzarət orqanları ilə mübahisələrin tənzimlənməsi ;
  • Məhkəmə qərarlarının icrasının hüquqi müşayiəti (icra xidməti ilə iş, dövlət icraçısının hərəkətləri ilə bağlı şikayətin verilməsi) ;