info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83


Outsource

blog

Outsource

Outsource xidmətləri çərçivəsində işçi qüvvənizi öz ştatınızdan çıxarmaqla, habelə təməl biznes fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqəsi olmayan funksiyaların xidmət müqaviləsi çərçivəsində üçüncü tərəfə həvalə etmək xidmətini təşkil edirik. Outsource xidmət vasitəsilə siz resurslarınızı administrativ, xidməti və "arxa ofis" işçi qüvvəsinə və biznesinizin əsas funksiyalarına daxil olmayan funksiyalara deyil, daha strateji işçilərə və funksiyalara ayırmaq imkanı qazanırsınız.

       Outsource etməyin əsas məqsəd və faydaları:

  • İşçi qüvvəsi xərclərinə qənaət (əmək haqqı və mənfəətlər)
  • Texnoloji yeniliklərin zamanında tədbiq edilməsi
  • Şirkət üçün ən ideal böyüklük ölçüsünə qədər kiçildilmə
  • Çevikliyin artırılması, reaksiya müddətinin qısaldılması
  • Risklərin azaldılması
  • Proseslərin audit edilməsi və yenidən tərtib olunmasının sürətləndirməsi
  • Resursların transferinə şərait yaradılması