info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83


İR Auditi

blog

İR Auditi

İnsan Resursları sisteminin dayanıqlı fəaliyyətini təşkil etmək məqsədi ilə sistemin bütün hissələrinin yeniden yoxlanılması, çatışmazlıqların müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması prossesinin həyata keçirilməsini təşkil edirik. İR auditinin tətbiq edilməsi nəticəsində bunları əldə edəcəksiniz:

  • İR risklərinin, problemlərinin vaxtında aşkarlanması
  • İşçilərin məhsuldarlığını yüksəltmək
  • İR şöbəsinin gələcəkdə qarşılaşacağı problemləri effektiv formada idarə edə bilmə qabiliyyətinin qazanılmasının təmin edilməsi
  • İşə götürən brendinin nüfuzunu qorumaq və yüksəltmək