Servant Leader (Xidmətkar Lider) termini ilk dəfə 1970-ci ildə Robert K. Greenleaf tərəfindən ortaya atılmışdır. Bu liderlik yanaşması, ənənəvi liderlik anlayışından fərqli olaraq, liderin ilk növbədə özünə deyil, xidmət etdiyi insanlara və təşkilata xidmət etməyi əsas götürür.

Servant Leader konsepsiyası, liderin əsas vəzifəsinin digər insanların və təşkilatın böyüməsinə və inkişafına xidmət etmək olduğunu vurğulayır. Bu yanaşmanın əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

  • Xidmət: Lider, ilk növbədə xidmət etməyi düşünməlidir. Bu, liderin öz maraqlarını deyil, təşkilatın və onun üzvlərinin maraqlarını ön planda tutmasını tələb edir.
  • Empatiya: Servant lider başqalarının duyğularını və vəziyyətlərini anlamağa və onlara dəstək olmağa çalışır.
  • Dəyişən Rolu Qəbul Etmək: Bu liderlər, komandalarının üzvlərinin potensialını maksimuma çatdırmaq üçün onları dəstəkləmək və gücləndirmək üçün çalışırlar.
  • Birlikdə Böyümə: Servant liderlər, komandalarının fərdi və peşəkar inkişafını təşviq edirlər.
  • Davamlı İnkişaf: Bu liderlik stili, həm liderin özü, həm də təşkilat üçün davamlı inkişafı və təkmilləşməni ön plana çıxarır.


Servant Leader yanaşması ilə liderlər, təşkilat içində daha yüksək motivasiya, əməkdaşlıq və sadiqlik yaratmağı hədəfləyirlər. Bu yanaşma xüsusilə qeyri-kommersiya təşkilatlarında, təhsil sektorunda və müasir iş mühitində geniş yayılmışdır.